AIC Decor & Kingdom 101

CHUYÊN GIA GIẢI PHÁP NỘI THẤT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
XEM CHI TIẾT CÁC GÓI GIẢI PHÁP

CÁC GÓI GIẢI PHÁP ỨNG VỚI TỪNG CĂN HỘ

Thiết kế – thi công trọn gói chỉ từ:

99, 000, 000 Đ

Gói thiết kế – thi công cao cấp trọn gói chỉ từ:

199, 000, 000 Đ

Nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn International Quality như Green Label, NFPA-701 và 703, TCVN 4732:2016,…

Nội thất nhập khẩu Châu Âu từ thương hiệu lớn như Acacia Bỉ, Solid Surface,…

Mừng Tân gia tặng Gói Thiết bị Bếp Bosch nhập khẩu từ Đức lên tới 10.000.000 đồng

MIỄN PHÍ 100% gói ưu đãi thiết kế lên đến 20.000.000 đồng

Thi công trong vòng 20 – 30 ngày

Dịch vụ bảo hành trọn đời

111111111
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-Kingdom-101-01-phong-ngu-50m2-17
111111111

Thiết kế – thi công trọn gói chỉ từ:

99, 000, 000 Đ

Gói thiết kế – thi công cao cấp trọn gói chỉ từ:

199, 000, 000 Đ

Nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn International Quality như Green Label, NFPA-701 và 703, TCVN 4732:2016,…

Nội thất nhập khẩu Châu Âu từ thương hiệu lớn như Acacia Bỉ, Solid Surface,…

Mừng Tân gia tặng Gói Thiết bị Bếp Bosch nhập khẩu từ Đức lên tới 10.000.000 đồng

MIỄN PHÍ 100% gói ưu đãi thiết kế lên đến 20.000.000 đồng

Thi công trong vòng 20 – 30 ngày

Dịch vụ bảo hành trọn đời

2-1024x582
1-1024x582
4-754x1024

Thiết kế – thi công trọn gói chỉ từ:

99, 000, 000 Đ

Gói thiết kế – thi công cao cấp trọn gói chỉ từ:

199, 000, 000 Đ

Nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn International Quality như Green Label, NFPA-701 và 703, TCVN 4732:2016,…

Nội thất nhập khẩu Châu Âu từ thương hiệu lớn như Acacia Bỉ, Solid Surface,…

Mừng Tân gia tặng Gói Thiết bị Bếp Bosch nhập khẩu từ Đức lên tới 10.000.000 đồng

MIỄN PHÍ 100% gói ưu đãi thiết kế lên đến 20.000.000 đồng

Thi công trong vòng 20 – 30 ngày

Dịch vụ bảo hành trọn đời

Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-01-phong-ngu-1C-cao-cap-48-m217-768x1024
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-01-phong-ngu-1C-cao-cap-48-m213
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-01-phong-ngu-1C-cao-cap-48-m215-768x1024

Thiết kế – thi công trọn gói chỉ từ:

149, 000, 000 Đ

Gói thiết kế – thi công cao cấp trọn gói chỉ từ:

299, 000, 000 Đ

Nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn International Quality như Green Label, NFPA-701 và 703, TCVN 4732:2016,…

Nội thất nhập khẩu Châu Âu từ thương hiệu lớn như Acacia Bỉ, Solid Surface,…

Mừng Tân gia nhận ngay Gói Sofa da bò nhập khẩu từ châu Âu lên tới 35.000.000 đồng

Tặng ngay Gói Thiết bị bếp Bosch nhập khẩu từ Đức lên tới 10.000.000 đồng

Gói ưu đãi thiết kế lên tới 20.000.000 đồng

Thi công trong vòng 20 – 30 ngày

Dịch vụ bảo hành trọn đời

Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-02-phong-ngu-2A-78m2-CC-10-1024x808
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-02-phong-ngu-2A-78m2-CC-6-1024x808
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-02-phong-ngu-2A-78m2-CC-1-1-1024x808

Thiết kế – thi công trọn gói chỉ từ:

149, 000, 000 Đ

Gói thiết kế – thi công cao cấp trọn gói chỉ từ:

299, 000, 000 Đ

Nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn International Quality như Green Label, NFPA-701 và 703, TCVN 4732:2016,…

Nội thất nhập khẩu Châu Âu từ thương hiệu lớn như Acacia Bỉ, Solid Surface,…

Mừng Tân gia nhận ngay Gói Sofa da bò nhập khẩu từ châu Âu lên tới 35.000.000 đồng

Tặng ngay Gói Thiết bị bếp Bosch nhập khẩu từ Đức lên tới 10.000.000 đồng

Gói ưu đãi thiết kế lên tới 20.000.000 đồng

Thi công trong vòng 20 – 30 ngày

Dịch vụ bảo hành trọn đời

Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-02-phong-ngu-2B-72-m2-20-1024x595
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-02-phong-ngu-2B-72-m2-11-1024x595
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-02-phong-ngu-2B-72-m2-1-1024x595

Thiết kế – thi công trọn gói chỉ từ:

149, 000, 000 Đ

 

Gói thiết kế – thi công cao cấp trọn gói chỉ từ:

299, 000, 000 Đ

Nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn International Quality như Green Label, NFPA-701 và 703, TCVN 4732:2016,…

Nội thất nhập khẩu Châu Âu từ thương hiệu lớn như Acacia Bỉ, Solid Surface,…

Mừng Tân gia nhận ngay Gói Sofa da bò nhập khẩu từ châu Âu lên tới 35.000.000 đồng

Tặng ngay Gói Thiết bị bếp Bosch nhập khẩu từ Đức lên tới 10.000.000 đồng

Gói ưu đãi thiết kế lên tới 20.000.000 đồng

Thi công trong vòng 20 – 30 ngày

Dịch vụ bảo hành trọn đời

Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-02-phong-ngu-2C-cao-cap-79-m2-1024x576
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-02-phong-ngu-2C-cao-cap-79-m21-1024x1024
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-02-phong-ngu-2C-cao-cap-79-m219-1024x725

Thiết kế – thi công trọn gói chỉ từ:

149, 000, 000 Đ

Gói thiết kế – thi công cao cấp trọn gói chỉ từ:

299, 000, 000 Đ

Nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn International Quality như Green Label, NFPA-701 và 703, TCVN 4732:2016,…

Nội thất nhập khẩu Châu Âu từ thương hiệu lớn như Acacia Bỉ, Solid Surface,…

Mừng Tân gia nhận ngay Gói Sofa da bò nhập khẩu từ châu Âu lên tới 35.000.000 đồng

Tặng ngay Gói Thiết bị bếp Bosch nhập khẩu từ Đức lên tới 10.000.000 đồng

Gói ưu đãi thiết kế lên tới 20.000.000 đồng

Thi công trong vòng 20 – 30 ngày

Dịch vụ bảo hành trọn đời

Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-01-phong-ngu-2D-70m2-3-1024x757
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-01-phong-ngu-2D-70m2-6-1024x757
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-01-phong-ngu-2D-70m2-10-1024x757

Thiết kế – thi công trọn gói chỉ từ:

249, 000, 000 Đ

Gói thiết kế – thi công cao cấp trọn gói chỉ từ:

399, 000, 000 Đ

Nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn International Quality như Green Label, NFPA-701 và 703, TCVN 4732:2016,…

Nội thất nhập khẩu Châu Âu từ thương hiệu lớn như Acacia Bỉ, Solid Surface,…

Mừng Tân gia nhận ngay Gói Sofa da bò nhập khẩu từ châu Âu lên tới 35.000.000 đồng

Tặng ngay Gói Thiết bị bếp Bosch nhập khẩu từ Đức lên tới 10.000.000 đồng

Gói ưu đãi thiết kế lên tới 30.000.000 đồng

Tổng giá trị khuyến mãi lên đến 100.000.000 đồng

Thi công trong vòng 20 – 30 ngày

Dịch vụ bảo hành trọn đời

Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-03-phong-ngu-3A-cao-cap-103-m214-1024x683
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-03-phong-ngu-3A-cao-cap-103-m217-1024x819
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-03-phong-ngu-3A-cao-cap-103-m223-1024x683

Thiết kế – thi công trọn gói chỉ từ:

249, 000, 000 Đ

Gói thiết kế – thi công cao cấp trọn gói chỉ từ:

399, 000, 000 Đ

Nội thất cao cấp đạt tiêu chuẩn International Quality như Green Label, NFPA-701 và 703, TCVN 4732:2016,…

Nội thất nhập khẩu Châu Âu từ thương hiệu lớn như Acacia Bỉ, Solid Surface,…

Mừng Tân gia nhận ngay Gói Sofa da bò nhập khẩu từ châu Âu lên tới 35.000.000 đồng

Tặng ngay Gói Thiết bị bếp Bosch nhập khẩu từ Đức lên tới 10.000.000 đồng

Gói ưu đãi thiết kế lên tới 30.000.000 đồng

Tổng giá trị khuyến mãi lên đến 100.000.000 đồng

Thi công trong vòng 20 – 30 ngày

Dịch vụ bảo hành trọn đời

Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-03-phong-ngu-3B-cao-cap-85-m210-1024x767
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-03-phong-ngu-3B-cao-cap-85-m24-1024x576
Thiet-ke-thi-cong-can-ho-kingdom-101-can-03-phong-ngu-3B-cao-cap-85-m213-1024x650

LIÊN HỆ: 0901 744 489

AIC ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH NHẬN BÀN GIAO CĂN HỘ KINGDOM 101

CHECKLIST KIỂM TRA KỸ THUẬT BÀN GIAO CĂN HỘ ĐẶT LỊCH HỖ TRỢ NHẬN BÀN GIAO CĂN HỘ

LÝ DO CHỌN AIC DECOR CHO CĂN HỘ KINGDOM 101

THẤU HIỂU KINGDOM 101

GIẢI PHÁP ĐA DẠNG

MINH BẠCH VỀ GIÁ THÀNH

CHUYÊN NGHIỆP, TẬN TÂM

0

Số giờ làm việc

0

Số dự án hoàn thành

0

Khách hàng hài lòng

Vui lòng để lại thông tin tư vấn